Dins del marc de les iniciatives promogudes des de Les Naus i la GVa per a democratitzar la funció pública, com el Programa Avalualab, amb el projecte POLIS dissenyem una unitat didàctica per a instituts valencians que tenia per objectiu explicar la política i el funcionament democràtic de manera participativa i accessible a l’alumnat, per a després donar ferramentes d’anàlisis de polítiques públiques a través d’exercicis pràctics. Amb el disseny tancat, implementem un pilot del projecte en 4 instituts de diferents punts de la CV.