Donada una situació normativa desfavorable a València, descrita per l’associació Musicar-te, elaborem un treball que tenia 2 objectius: primer conéixer, a través d’enquestes i entrevistes, el perfil, situació i principals problemes de les persones músiques de carrer a València. A partir d’ací, construir consensuadament una proposta de canvi normatiu en les Ordenances Municipals valencianes pertinents, la qual cosa *imblicaba també una anàlisi jurídica d’estos textos i els d’altres Comunitats Autònomes.