En este projecte apliquem una metodologia de detecció de l’habitatge buit i infrautilitzat en el municipi d’Alzira. A més, realitzem la localització, classificació i mapatge d’estes vivendes. I, finalment, realitzem recomanacions per a l’Ajuntament d’Alzira sobre polítiques de mobilització d’estos recursos residencials infrautilitzats.