Duem a terme un procés participatiu per a la generació col·laborativa d’al·legacions contra un pla urbanístic de grans afectacions mediambientals i socials per a la zona. El treball va concloure amb un assessorament tècnic per a la redacció final de les al·legacions i la seua presentació.