Mediació.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

Molts problemes es poden solucionar tant per la via judicial tradicional com per la via de la mediació, regulada a l’Estat espanyol des de 2012.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes innovador al nostre entorn i que està estenent-se amb rapidesa. És una ferramenta que facilita la comunicació entre les persones que estan en conflicte amb l’ajuda d’un tercer imparcial que s’anomena mediador. L’objectiu és que les parts, mitjançant el diàleg, troben la solució que més s’adapte a les seues necessitats. L’acord al qual arriben les parts, si així ho decideixen, pot ser elevat a document públic davant notari per fer-lo vinculant.

AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ

És econòmica: sol ser un procediment molt més assequible comparat amb la justícia tradicional que coneixem.

És ràpida: la mitjana de les sessions és de cinc o sis, depenent del cas. Poden ser setmanals o mensuals, lluny de la dilatació en el temps que solen patir les sentències judicials.

És flexible: són les persones les que decideixen quan i en quines condicions es reuneixen. Elles són les protagonistes del seu procés de resolució de conflictes i, per tant, marquen el seu ritme.

Satisfacció emocional: la majoria de les persones que participen en un procés de mediació se senten satisfetes perquè cap jutge ha decidit per elles. Han sigut elles qui, amb l’ajuda d’un professional, han decidit quina solució era més convenient. El fet de parlar amb l’altra part disminueix la confrontació i la violència que es genera en els conflictes on les persones no es comuniquen.

Al nostre despatx treballem en els següents àmbits:

Mediació familiar: separacions, divorcis, custòdies de menors, convenis reguladors…

Mediació civil: relacions contractuals.

Mediació comunitària: tant a nivell de barri com veïnal.

Mediació en temes de consum.

Mediació penal i penitenciària.