Iniciativa legislativa europea pel dret a l’habitatge “Housing for all”

Europa està vivint una greu crisi de l’habitatge: considerada una mercaderia més que un dret, els preus es disparen i molts ens veiem obligats a canviar de barri o ciutat. Aproximadament 82 milions de llars destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el cost del seu habitatge i les persones sense llar no deixen d’augmentar. En aquest context, necessitem una resposta coordinada, des de diferents països, per a aconseguir eines que ens permeten avançar en el dret a l’habitatge.

Dóna suport a la iniciativa ací!

 

En què consisteix?

Aquesta Iniciativa Ciutadana Europea de “habitatge per a totes i tots” és una crida als països europeus perquè prioritzen la inversió en habitatge i facen un pas avant en la creació d’habitatge assequible, incorporant les següents mesures en el marc legal i financer:
 1. Millorar l’accés i ajudes a l’habitatge social a la Unió Europea.
 2. No aplicació dels criteris de Maastricht a la inversió pública en habitatge.
 3. Millor accés a finançament de la Unió Europea per a promoció d’habitatge públic i sense ànim de lucre.
 4. Adoptar una normativa europea bàsica per als lloguers de curta duració, mentre s’amplia el nombre d’habitatges assequibles.
 5. Elaboració d’estadístiques oficials sobre les necessitats d’habitatge a Europa.
Tenim un any a partir d’ara per a aconseguir 1 milió de signatures en tot Europa, amb un mínim de 40.500 a l’Estat Espanyol, i poder portar la petició a la Comissió Europea per a la seua aprovació.

 

La situació a Espanya

Espanya compta amb la desena part de l’habitatge públic que altres països del seu entorn (1,5% enfront d’una mitjana del 15%) Això no és accidental, sinó que és fruit de l’aposta per un model insostenible de propietat i habitatge protegit de venda, que passava al mercat al cap d’uns anys. Més de 644.000 famílies han patit un desnonament des de 2007, en molts casos sense alternativa habitacional per part de les administracions públiques a causa de l’escassetat d’habitatge social.
Per això, aquesta Iniciativa europea s’acompanya amb les següents demandes a nivell intern:

 

1. Crear un parc d’habitatge social i assequible de lloguer o cessió d’ús d’un 15% en 10 anys i un 30% en 20 anys.

 • Incorporar al parc d’habitatge social els habitatges de Bankia i la SAREB.
 • Recuperació dels 77.000M€ del rescat bancari, mitjançant l’establiment d’un impost a les entitats financeres per a destinar-lo a habitatge públic, social i assequible.
 •  Obligar grans propietaris a destinar el 30% de noves construccions o rehabilitacions integrals a VPO en zones amb demanda d’habitatge.

 

2. Assegurar un lloguer estable i assequible.
 • Permetre als ajuntaments regular els preus del lloguer en base al poder adquisitiu de la ciutadania.
 • Renovació automàtica dels contractes amb actualització de renda limitada excepte incompliment de l’inquilí/a o per necessitat de l’habitatge de l’arrendatari/a.

 

3. Prioritzar l’habitatge públic de lloguer, així com col·laborar i finançar entitats socials, cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i altres operadors sense ànim de lucre.

 

Entitats del grup promotor

Diferents entitats socials, moviments, cooperatives d’habitatge i entitats del tercer sector ens hem unit en un grup promotor de la Iniciativa a Espanya. Ens proposem sumar amb les múltiples iniciatives que ja existeixen en matèria d’habitatge i donar més força a les reivindicacions de la ciutadania mitjançant aquesta campanya europea. Les organitzacions que formem part del grup promotor som:
 • Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
 • Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (ODESC)
 • Sindicat de Llogaters i Llogateres
 • Sindicat d’Inquilines i Inquilins de Madrid
 • Taula d’*Entitats del Tercer Sector Social
 • Sostre Cívic
 • Fundació Mambré
 • Fundació La Dinamo
 • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
 • Federació Regional d’Associacions Veïnals de Madrid (FRAVM)
 • Centre d’Assessoria i Estudis Socials (CAUS)
 • El Rogle Cooperativa Valenciana
 • Fundació Hàbitat 3
 • EntreBarris

Comparteix aquesta notícia: