Exposició sobre les conseqüències dels crims de lesa humanitat comesos durant la dictadura franquista. Analitzem a la llum del Dret Internacional la falta de justícia transicional en l’Estat espanyol i comparem el procés amb altres contextos europeus i llatinoamericans.