Realitzem dos xarrades amb enfocament pràctic. L’objectiu era detectar clàusules abusives en l’escriptura hipotecària i conéixer els elements bàsics de la llei de segona oportunitat per a entendre la seua utilitat.