Equip.

Vos presentem l’equip de persones que conformen El Rogle i que tracten, dia rere dia, de fer possible un projecte d’advocacia, recerca i mediació cooperatiu i social

Adelina Cabrera Navarro
SÒCIA

Es va llicenciar en Dret per la Universitat de València. Té el Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política, de la Universitat de Barcelona i el Màster en Advocacia impartit per l’ICAV i la UV. Entre d’altres, ha treballat en assumptes sobre tortures al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) i en delictes contra la llibertat sexual. A El Rogle gestiona SIPHO de pobles de la Mancomunitat de l’Horta Sud i s’encarrega de l’estudi jurídic en les tasques de consultoria i recerca. A més, és advocada en matèria civil, penal i administrativa i coordina els litigis per la defensa dels drets civils i polítics.

Ignacio Collado Gosálvez
SOCI

Es va llicenciar en Dret a la Universitat de València i va obtindre el Màster en Mediació i Gestió Eficient de Conflictes de l’ICAV. Actualment, està finalitzant els estudis del Màster en Ciutat i Urbanisme, especialitzat en Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A El Rogle, treballa en tasques d’advocacia civil i penal, gestiona la SIPHO de València i és el responsable de l’estudi tècnic jurídic en processos de control veïnal de plans urbanístics. A més, és advocat i consultor de projectes urbans i dret a l’habitatge.

Aràdia Ruiz Blanco
SÒCIA

Es va llicenciar en Dret i en Criminologia per la Universitat de València (UV) i va realitzar un Postgrau en Mediació i Justícia Penal a la mateixa universitat. Amplià els seus estudis amb el Màster en Mediació i Gestió de Conflictes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV). Va col·laborar en la redacció de la llei valenciana de mediació i coordina el Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO) de València. A més, integra l’equip jurídic que denuncia a València els crims de lesa humanitat del franquisme i coordina les relacions d’El Rogle amb els grups d’incidència política que lluiten contra la impunitat a nivell internacional.

Luis Fernández Alonso
SOCI

Es va llicenciar en Sociologia a la Universitat de València i té el Màster interuniversitari en Mediació Comunitària i Polítiques Socials a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de Barcelona (IGOP). A més, és graduat en Dret per la UNED. Va treballar per a l’Ajuntament de Barcelona com a mediador impulsant el teixit associatiu dels comerciants i també va col·laborar amb organitzacions sobre migració a Itàlia. A El Rogle, realitza informes sobre habitatge i exclusió i sobre inclusió de col·lectius vulnerables i fa tasques de consultoria en el disseny de polítiques públiques relacionades amb el dret a la ciutat.

Isabel Blas Guillén
SÒCIA

És llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques per la UV. Es va especialitzar en Gènere a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i té el Màster en Dret Internacional de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari de la American University Washington College of Law. A Mèxic treballà analitzant polítiques públiques amb perspectiva de gènere pel dret d’accés a la justícia de les dones. Hi va investigar sobre violacions greus de drets humans, com detencions arbitràries i tortura sexual. Actualment, pertany a l’equip jurídic que denuncia els crims de lesa humanitat comesos pel franquisme i és consultora de gènere tant en l’àmbit jurídic com de recerca.

Alfredo Artigas Chaves
SOCI

Llicenciat en Sociologia per la Universitat de València. Està cursant el Màster de Ciutat i Urbanisme en la UOC. Ha coordinat nombrosos estudis d’habitatge i ha participat en recerques sobre col·lectius en exclusió social. Treballa com a assessor i dinamitzador en processos de participació veïnal en plans urbanístics, entre altres àmbits. És investigador especialitzat en diagnòstic social i consultor en polítiques públiques d’habitatge. Elabora informes sobre problemàtiques urbanes per a administracions públiques i associacions. També s’encarrega de coordinar projectes i les relacions d’El Rogle amb el teixit associatiu.