Oficines municipals.

Tenim la sort de portar a terme gran part de la nostra activitat a les oficines d’habitatge de diferents ajuntaments, l’administració més propera a la gent, en coordinació amb el personal tècnic de serveis socials. Tota la tasca en les oficines es fonamenta en una ferma convicció: el dret a l’habitatge és un dret humà crucial per al desenvolupament d’una vida digna y plena.