Cooperativisme.

No és casualitat que siguem cooperativa. És així perquè estem completament d’acord amb els principis del cooperativisme: adhesió voluntària, funcionament democràtic, participació econòmica de les persones sòcies, autonomia, formació i interès per la comunitat.

Adhesió voluntària

Només cal complir dos requisits de principis per a formar part d’una cooperativa: entendre que allò important és aportar treball per a la fi en comú, no es tracta d’aportar capital per tal de multiplicar-lo; i acceptar les responsabilitats de ser soci, perquè el valor de l’autoresponsabilitat és fonamental.

FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC

A El Rogle funcionem de forma assembleària. Tenim reunions periòdiques on, entre totes i tots, decidim com anem a gestionar el treball i prenem les decisions més importants. La confiança i l’ajuda mútua són principis estructurals del treball diari.

Participació econòmica de les persones sòcies

Els socis i sòcies contribuïm equitativament al capital de la cooperativa i el gestionem de manera democràtica, la qual cosa vol dir que no permetem diferències de salari injustes ni obtenció de rendibilitat econòmica sense aportació de treball.

Autonomia

És importantíssim que el funcionament i els principis cooperatius no es vegen afectats per les relacions professionals o econòmiques que mantinga la cooperativa.

Formació

Tractem de mantindre’ns formats i informats tant sobre les matèries del nostre treball com sobre l’activitat cooperativa. A més, procurem participar constantment en la generació de coneixement col·lectiu en ambdós àmbits.

Interés per la comunitat

No es tracta de treballar perquè els dies i les hores transcorren o exclusivament per a obtindre un benefici econòmic, sinó d’aconseguir el desenvolupament sostenible dels llocs on podem incidir amb la nostra tasca.