Advocacia.

ADMINISTRATIU

El Dret administratiu és la branca del Dret que regula el funcionament de l’Administració pública i la seua relació amb els i les ciutadanes, per a qui preveu un sistema de garanties, drets i obligacions. Oferim els següents serveis en aquest àmbit:

– Interposició de recursos contenciós-administratiu en qualsevol assumpte de Dret adminstratiu.
– Iniciació i tramitació de procediments davant l’Administració (petició d’ajudes, reclamacions econòmiques…).
– Tramitació d’expedients sancionadors, és a dir, de qualsevol tipus de multa.

CIVIL

El Dret civil s’encarrega de regular l’àrea privada de la vida de les persones, tant pel que fa a les relacions familiars com a les econòmiques. A El Rogle Advocacia i Mediació treballem les següents matèries:

– Procediments de família i matrimonials (separació, nul·litat, divorci, filiació, tutela, règim econòmic matrimonial…).
– Dret de consumidors: reclamacions a companyies aèries o telefòniques, clàusules abusives, infraccions dels drets bàsics dels consumidors, registres de morositat, reclamació de despeses de constitució de la hipoteca, clàusula sòl i IRPH…
– Processos monitoris i reclamacions de quantitat.
– Propietat horitzontal.
– Accidents de trànsit.
– Tot tipus d’accions derivades de contractes.

PENAL

El Dret penal imposa sancions privatives de drets a persones que han comés fets que el legislador considera reprotxables. Hi ha penes de diferent naturalesa: des de la privació de llibertat a la presó fins a la inhabilitació per al càrrec o els treballs en benefici de la comunitat.

Assessorem en qualsevol aspecte i també assistim en judicis, declaracions, detencions, rodes de reconeixement…Et podem ajudar com a acusació o com a defensa, entre altres, als següents casos

– Delictes contra el patrimoni: robatori, estafa, apropiació indeguda, danys, ocupació de béns immobles…
– Delictes contra les relacions familiars: quebrantament de custòdia, abandó de família…
– Delictes de tortura i contra la integritat moral.
– Delictes en el context de la violència de gènere.
– Delictes contra l’administració de justícia: quebrantament de condemna, fals testimoniatge, denúncia falsa…
– Delictes contra l’ordre públic: atemptat a l’autoritat, desobediència a l’autoritat.
– Delictes contra els drets dels i les treballadores.
– Delictes contra la salut pública: tràfic de drogues, cultius.
– Altres delictes.

DRET A L’HABITATGE

És un dels drets humans més importants perquè sense una vivenda digna no es pot desenvolupar una vida plena i segura. És el lloc on la intimitat, la salut, les relacions personals o la integritat física poden ser veritablement assegurades. Nosaltres podem ajudar-te, per exemple, en els següents temes:

– Execucions hipotecàries.
– Procediments penals per usurpació.
– Procediments civils de llançament per impagament de renda.
– Clàusules abusives a hipoteques.
– Lloguers: impagament de renda, finalització dubtosa del contracte, problemes amb la fiança, tributació del lloguer, redacció de contractes…

Memòria Democràtica i vulneració de drets humans

La dictadura es va caracteritzar per practicar una violació massiva i sistemàtica dels drets humans. Encara avui amb conseqüències penals, civils i administratives. Per això, sota el paraigües de la Coordinadora de Recolzament a la Querella Argentina (CEAQUA), a El Rogle et podem ajudar a reclamar els drets que et corresponen.